Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Srdečne Vás pozývame na výstavu vo vestibule Fakulty architektúry STU v Bratislave "Rakúska solárna architektúra" (vernisáž bola 2. februára 2009 o 16,00 hod., jej súčasťou bola aj prednáška architekta G. W. Reinberga).

Rakúsko patrí už tri desaťročia ku krajinám najviac podporujúcim ekologické koncepty vo výstavbe. Využitie obnoviteľnej energie Slnka v budovách za ten čas prešlo od jednoduchých solárnych k technologicky náročnejším pasívnym domom. V pocte pasívnych domov v pomere k poctu obyvateľov je dnes Rakúsko dokonca na prvom mieste na svete.

O význame a nevyhnutnosti takéhoto smerovania architektúry nás, žiaľ, presviedča aj realita posledných dní, keď sa energetické suroviny menia na stále silnejšie tromfy v rukách politikov pri ich
strategických hrach.

Výstava potrvá do 12. februára 2009 a predstaví najdôležitejšie realizácie viedenských architektov - Georga W. Reinberga a Martina Treberspurga. Istý čas pracovali spolu, dnes ma každý svoj ateliér. Obaja su medzinárodne uznávanými odborníkmi, prednášali na viacerých univerzitách a za svoje projekty a stavby získali mnoho ocenení, o. i. svetovú cenu za architektúru na kongrese UIA v Pekingu v roku 1999 (M. Treberspurg).

Prezentovane diela su presvedčivým dôkazom toho, že aj energeticky úsporné budovy môžu byt krásnou a elegantnou architektúrou.

Výstave bolo venované jedno číslo rozhlasového týždenníka Dolmen...

Georg W. Reinberg sa narodil v roku 1950, študoval na TU Wien a na Syracuse University a v New Yorku, dostal Schütteovo a Fulbrightovo štipendium. V rokoch 1983-86 pôsobil ako asistent profesora A. Schweighofera na TU Wien. Od roku 1980 pracuje na samostatných projektoch, v roku 1983 vzniklo pracovné sdruženie s Martinom Treberspurgom, ktoré sa v roku 1990 zmenilo na kanceláriu Arge Reinberg Treberpurg Raith (do r.1994). Neskôr založil vlastnú kanceláriu Architekturbüro Reinberg, ktorá má 14 zamestnancov. Vzniklo tam približne 220 projektov, z nich je realizovaných zhruba 90. Všetky tieto projekty spĺňajú vysoké ekologické požiadavky. Architekt Reinberg vedie kanceláriu so svojou manželkou Martou Enriquez Reinberg. Vyučuje na Donau-Universität Krems a na TU Graz (solárne stavby). Prednášal o. i. aj na univerzitách v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Veľkej Británii, Španielsku, Českej republike, Belgicku, Švédsku, USA a Mexiku. Georg W. Reinberg má tri deti.

Profesor Martin Treberspurg sa narodil v roku 1953, vyštudoval architektúru a stavebné inžinierstvo na TU Wien, od roku 1982 tam pôsobil ako asistent, roku 2001 sa habilitoval. Vyučoval odbor Solárne staviteľstvo, prednáša na Univerzite pre poľnohospodárstvo vo Viedni (BOKU) na Inštitúte pre výstavbu orientovanú na využitie zdrojov. Od roku 1985 pôsobí ako samostatný architekt, v súčasnosti vedie ateliér Treberspurg & Partner Architekten Ziviltechniker Ges.m.b.H. Zameriava sa na plánovanie a výstavbu stavieb, ktoré sú svojimi požiadavkami na nízku spotrebu a pasívnym využitím slnečnej energie prínosom k ochrane životného prostredia. Martin Treberspurg je medzinárodne uznávaným odborníkom na ekologické stavby, za ktoré dostal v roku 1999 svetovú cenu za architektúru na kongrese UIA v Pekingu. Architekt Martin Treberspurg je ženatý a má štyri deti.