Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výstava mapuje život a dielo Michala Milana Harminca (1869 - 1964), tvorcu budov troch Slovenských národných múzeí a viac ako 300 stavieb rôznych typologických druhov a štýlov na teritóriu strednej a východnej Európy. V roku 2019 si pripomíname 150. výročie narodenia nestora slovenskej architektúry a architekta dvoch storočí.

Spoluautorka výstavy Jana Pohaničová (FA STU) sa dlhodobo venuje výskumu osobnosti a diela M. M. Harminca. Je autorkou dvoch vedeckých monografií, radu vedeckých a odborných prác a niekoľkých výstavných projektov prezentovaných doma i v zahraničí, ktoré sú venované tejto téme.

Názov výstavy: STAVITEĽ MÚZEÍ Michal Milan Harminc
Autori výstavy: Elena Machajdíková (SNM), Robert Maretta (SNM) a Jana Pohaničová (FA STU)
Slávnostné otvorenie výstavy: 20. novembra 2019, 17.00 hod.
Kde: Sídelná budova SNM v Bratislave, Vajanského nábrežie 2
Výstava potrvá do 31. mája 2020
Realizátori: Slovenské národné múzeum, Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry STU v Bratislave