Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Mgr. art. Filip Maukš
 : Využitie virtuálnej reality v tvorbe dizajnéra
 : doc. Ing. Peter Oláh, ArtD.

Rozvoj technológie virtuálnej reality umožnil efektívnejšie posúdenie virtuálnych modelov už
v počiatočnom návrhovom procese. Motocyklový dizajn (rovnako tak aj automobilový) je pre
testovanie možností technológie virtuálnej reality ideálny. V oboch prípadoch ide
o navrhovanie priestorových objektov väčších rozmerov náročných na estetické stvárnenie
a technické prevedenie, ktorých komplexnosť nie sú tradičné zobrazovacie metódy schopné
plne vypovedať. Skice či vizualizácie sú limitované veľkosťou papiera a 3D digitálne modely
vnímame taktiež len pomocou 2D perspektívnej projekcie na obrazovke monitora.
Komplexná predstava o produkte vzniká až v mysli dizajnéra či konštruktéra. Následne
spojením estetických a technických podkladov vzniká prototyp či maketa produktu v reálnej
mierke. Virtuálna realita použitím digitálnych dát ponúka celistvejší pohľad na budúci produkt
ešte pred investíciu do nákladných modelov či prototypov.

SIMULÁTORY A ZMIEŠANÁ REALITA
Virtuálna realita síce ponúka realistickejší pohľad na predmety vymodelované vo
virtuálnom 3D priestore, no pre komplexné posúdenie dizajnu je potrebná širšia interakcia
človeka s modelom. Zrak nie je postačujúci na posúdenie ergonómie interiéru či iných
používateľských hľadísk produktu. Z tohto dôvodu vznikajú simulátory schopné zapojiť hmat
a vtiahnuť používateľa do virtuálneho diela.

1. PREZENTÁCIA VO VR - ŠPORTOVÝ MOTOCYKEL
Konfigurátor bol naprogramovaný na menenie farebnosti kapotáží a diskov kolies. Šesť
farebných vzoriek v pozadí predstavuje farebnú paletu. Vrchné farby sú pre disky kolies,
spodné pre kapotáže. Namierením ovládača na jednu zo vzoriek a stlačením tlačidla na
ovládači je možné farby prepínať.
Simulátor bol nastavený tak, aby zodpovedal ergonómií elektrického motocykla. 3D model
motocykla bol následne mapovaný na konštrukciu simulátora. Obrázky zobrazujú simultánne
realitu a záznam z okuliarov. Po otočení riadidiel na simulátory sa otočili aj riadidlá vo VR.

2. KREATIVITA VO VR - RALLY MOTOCYKEL
Pri tvorbe Rally motocykla bol použitý softvér Gravity Sketch, ktorý je v súčasnosti jedným
z najprepracovanejších modelovacích nástrojov pre virtuálnu realitu. Do modelovacieho
prostredia programu gravity sketch bol vnesený 3D model simulátora pre referenciu
ergonómie športvého rally motocykla a 2D sken ručnej kresby ako podklad budúceho
designu.
Modelovanie vo virtuálnej realite v sebe spája prvky klasického modelovanie s 2D
skicovaním. V 3D priestore je možné pomocou ovládačov tvoriť linky či objemy využitím
gestiky. V prípade rally motocykla sa jedná skôr o zachytenie prvotného nápadu a proporcií
budúceho designu, ktorý vďaka gestickému modelovaniu získava skulpturálny nádych. Tým
že je namodelovaný v reálnej mierke a prezentovateľný skrz virtuálnu realitu môže slúžiť aj
na efektívnejšiu komunikáciu medzi kolegami.
Simulátor použitý na vizualizovanie športového motocykla bol transformovaný na ergonómiu
rally motorky a synchronizovaný s 3D dátami na testovanie ergonómie posedu a tvarov
sedadla a kapotáží. V priebehu projektu sa podarilo nadviazať spoluprácu priamo s firmou

Gravity Sketch. Pre synchronizovanie 3D dát rally motocykla a simulátora bola vytvorená
skúšobná BETA verzia softvéru Gravity Sketch.

3. PROJEKT S MAXIMÁLNYM VYUŽITÍM VR NÁSTROJOV
V súčasnosti je projekt kreatívnej práce vo VR rozvíjaný ďalej na stáži v dizajnérskom štúdiu
ŠKODA Auto v Mladej Boleslavi na koncepte elektrického bicykla. Projekt elektrického
bicykla začína prázdnou scénou vo VR modelovacom programe Gravity Sketch a končí
prezentáciu finálneho dizajnu vo VR v mierke 1:1 s naprogramovaným konfigurátorom.
Zámerom je využiť v procese navrhovania každú dostupnú možnosť práce s virtuálnou
realitou. Skúmať ako na seba jednotlivé výstupy z rôznych VR softvérov nadväzujú a ich
možnosti kombinácie s tradičnými dizajnérskymi technikami ako ručná či tabletová kresba.