Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
 
- 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
- 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
- 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry

Viac informácií nájdete v štruktúre podpory FPU.

Prosíme všetkých žiadateľov o včasné oznámenie projektu do 15.10.2018 (pondelok) spoločne s abstraktom a predbežným rozpočtom, následne budú dokumenty predložené vedeniu. Po schválení budú žiadatelia vyzvaní na predkladanie žiadostí do 18.10.2018 (štvrtok).

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu na FPU je stanovený do 22.10.2018. Prosíme o rešpektovanie termínov aby projektové oddelenie mohlo včas spracovať výzvy.


Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Šimková
Ústav dizajnu, sekretariát
jana.simkova@stuba.sk