Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
 
- 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť


Viac informácií nájdete v štruktúre podpory FPU.

Prosíme všetkých žiadateľov o včasné oznámenie projektu do 16.11.2018 (piatok) spoločne s abstraktom a predbežným rozpočtom, následne budú dokumenty predložené vedeniu. Po schválení budú žiadatelia vyzvaní na predkladanie žiadostí do 22.11.2018 (štvrtok).

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu na FPU je stanovený do 26.11.2018. Prosíme o rešpektovanie termínov aby projektové oddelenie mohlo včas spracovať výzvy.


Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Šimková
Ústav dizajnu, sekretariát
jana.simkova@stuba.sk