Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č.6/2019, v rámci ktorej budú podporené projekty v podprogramoch:

1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdelávacie aktivity
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FA do 4.2.2019, termín na zaregistrovanie žiadosti na stránke FPU do 7.2.2019.

Bližšie informácie: Juraj Paučula, 0910979692, č. dverí: 118