Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Máte rozpracované alebo dokonca hotové podklady na vydanie zaujímavej knihy a hľadáte spôsob ako ju vydať? Vydavateľstvo STU by pre vás mohlo byť tým správnym partnerom.

Vydavateľstvo STU prichádza s novou formou vydávania publikácií na základe verejných výziev. Cieľom je vydať zaujímavé tituly nielen domácich autorov z prostredia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ale aj externých autorov z mimouniverzitného prostredia. Základnou podmienkou je zaujímavo a populárne spracovaný obsah diela korešpondujúci s vyhlásenou témou. V počiatočnej fáze sú pripravené tri témy. Diela, ktoré budú prihlásené formou žiadosti o vydanie publikácie do 30. októbra 2016, posúdi vydavateľská komisia a po splnení všetkých podmienok, vyplývajúcich z pravidiel výzvy, majú šancu na vydanie. Aktuálne vyhlásené témy sú:

1.    umenie vo vede a technike,
2.    významní absolventi Slovenskej technickej univerzity,
3.    korene technického vzdelávania na Slovensku.

Podrobnejšie informácie o výzvach a formuláre žiadostí o vydanie pôvodných publikácií na uvedené témy sú k dispozícii na stránke Vydavateľstva STU.