Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prednášky odborníkov z rôznych oblastí, ktorý sa venujú/venovali Kamennému námestiu, spojené s diskusiou k tejto téme. Zároveň sa predstavia výsledky workshopu Perfect Space a metódy Space Syntax, pomocou ktorej bola táto lokalita analyzovaná.

14.11.2014 o 13.00 miestnosť 117 FA STU

Program:
13:00 - 13:10_intro

13:10 - 13:30 _Mgr. Peter Szalay, PhD. (ÚSTARCH - SAV) - Šperk či jazva
Vývoj názorov na prestavbu Kamenného námestia v Bratislave

13:30 - 13:50 _Bc. Ivan Bútora (Lepšia doprava)
Dopravné výzvy na Kamennom námestí a v okolí

13:50 - 14:10 _Mgr. art. Dominika Belanská (Námestie pre ľudí)
Participatívne plánovanie Kamenného námestia

14:10 - 14:30 _Mgr. art. Zuzana Žúžiová, PhD. (Námestie pre ľudí)
Intervencie vo verejnom priestore

14:30 - 15:00 _young.s + účastníci workshopu PERFECT SPACE
Prezentácia analýz Kamenného námestia metódou Space Syntax

15.00 - ..... diskusia

udalosť na facebooku