Prejsť na obsah
Dianie na fakulte


Medzinárodná roadshow WOOD. BUILDING THE FUTURE je od marca 2014 na cestách po európskych mestách, v Bratislave je 25.4.-5.5.2014 (plagát tu). 

WOODBOX uprostred mestských centier názorne ukazuje kompaktnú, mobilnú výstavu potenciálov  progresívnej drevenej architektúry v Európe. Je križovatkou WOODDAYS, ktoré sa venujú možnostiam dreva ako stavebného materiálu v mestských oblastiach v rámci dialógov, prednášok a „best practice“-podujatí. Roadshow poukazuje na drevo ako na tému rastúcich, zelených miest zajtrajška. Prvé zastávky, ktoré v rámci tour iniciovala a stanovila na dobu viacerých rokov organizácia proHolz Austria sú Bratislava, Ľubľana a Miláno, kde sa dňa  21. marca 2014 uskutočnilo otvorenie a štart roadshow. 

WOODBOX ON TOUR

Mestská architektúra – výber príkladov 

Via Cenni

Bytová výstavba Via Cenni, Miláno/IT

Aktuálne najväčší projekt bytovej výstavby v Európe postavený z krížom lepeného dreva, tzv. ,,škárovkou”. Štyri deväť poschodové, navzájom prepojené drevené stavby znázorňujú potenciál  využitia dreva vo veľkých dimenziách. Dokončené v roku 2013.
Fotocredit: © promolegno, Gaia Cambiaggi  

Treehouses Bebelallee, Hamburg/D

Nadstavba na existujúcu radovú zástavbu v štýle ľahkej stavebnej konštrukcie z prefabrikovaných drevených panelov. Zdvojnásobenie obytného priestoru pri súčasnom redukovaní emisií CO2 na polovicu poukazuje na kvality dreveného stavebného materiálu počas dodatočného zahusťovania. Dokončené v roku 2010.
Fotocredit: © blauraum Architekten, Dominik Reipka

Materská škola, Schukowitzgasse, Viedeň/D

Dvojposchodové, prefabrikované moduly priestoru z krížom lepeného dreva okolo centrálneho stavebného objektu vytvárajú zaujímajú typológiu priestoru s veľkou rôznorodosťou použitia. Realizovaný spôsob výstavby pasívneho domu.
Dokončené v roku 2010. 
Fotocredit: © Hertha Hurnaus

Obytný dom a obchodné stredisko Badenerstraße, Zürich/CH

Prvá stavba podľa princípov 2000 wattovej spoločnosti vo Švajčiarsku. Šesť obytných podlaží je kompletne vybudovaných ako drevostavba. Výber stavebného materiálu, dreva bol tiež určujúcim faktorom pre požadovanú redukciu spotreby primárnej energie.  Dokončené v roku 2010.
Fotocredit: © pool Architekten, Giuseppe Micciche

Polo Tecnologico, Reggio Emilia/IT

Revitalizácia zaniknutého priemyselného zariadenia. Historický plášť sa zachoval, vo vnútri sa vytvorila úplne nová štruktúra priestoru prostredníctvom prvkov z dreva. V komplexe sa teraz nachádza technologické centrum s univerzitnými a výskumnými zariadeniami.  Dokončené v roku 2013. 
Fotocredit: © promolegno, Schulte 

Obytný súbor (bytová zástavba) Johann-Böhm-Straße, Kapfenberg/A

Sanácia takmer 40-ročnej existujúcej budovy za účelom výstavby plus-energetického domu. Predpripravené moduly fasád z drevených nosných prvkov s vysokou izolačnou schopnosťou boli umiestnené na budovu. Solárne a fotovoltické kolektory, okná a technické zariadenie budov už sú integrované v moduloch.  Dokončené v roku 2013.
Fotocredit: © Thomas Raggam  

Klenotníctvo Alex Monroe, London/GB

Na tradičný obchod v strede Bermondsey Street v Londýne, ktorá je pod pamiatkovou ochranou, bola nasadená trojposchodová, pozinkovaná drevená konštrukcia. Pod jej strechou sa nachádzajú dizajnové štúdiá, kancelárie a konferenčné miestnosti a harmonicky zapadá do mestskej štruktúry. Dokončené v roku 2013. 
Fotocredit: © KLHUK

Myšlienkou medzinárodnej roadshow je umiestiť drevo ako stavebný materiál so svojimi nepredstaviteľnými možnosťami presne tam, kde bude v budúcnosti zohrávať veľkú úlohu – a to v centrách miest. Technické výdobytky posledných rokov umožňujú úplne nové spôsoby výstavby s použitím dreva a tým predurčujú tento dorastajúci materiál na náročné stavebné úlohy práve v mestských oblastiach. Rozrastajúce sa mestá kladú vysoké požiadavky na uvážené zahusťovanie, energetickú sanáciu a sofistikované vytváranie obytných priestorov. Súčasne však otázky ochrany klímy, ktoré sú čoraz akútnejšie a intenzívnejšie, vyžadujú ekologicky prijateľné spôsoby výstavby. Drevo ponúka zodpovedajúce riešenia, ktoré však v ich celom spektre verejnosti nie sú známe, prípadne ešte nenachádzajú vhodné rámcové podmienky. 

WOODBOX ukazuje progresívnu mestskú architektúru z dreva  x 50 Prostredníctvom približne 50 realizovaných architektonických projektov WOODBOX prezentuje, ako sa realizuje výstavba z dreva v nových dimenziách počínajúc drevenými nosnými konštrukciami s veľkým rozponom, až po výstavbu výškových budov, ako aj rozšírenie jestvujúcich stavieb, zahusťovanie obytných priestorov a sanáciu inovatívnym spôsobom pomocou dreva. Zároveň zdôrazňuje, akú pozíciu a hodnotu zaujíma drevo v neposlednom rade aj vo verejných výstavbách, od škôl až po domovy seniorov. Prevažná väčšina prezentovaných vzorových projektov pochádza z nemecky hovoriacich krajín, mnohé z nich z Rakúska, ktoré je vnímané ako ,,krajina priekopníkov“ v rámci výstavby z dreva. 

Vychádzajúc z rakúskeho know-how a taktiež špecifických skúseností v Nemecku a Švajčiarsku by mala byť roadshow WOOD. BUILDING THE FUTURE príspevkom pre rozšírenie a prepojenie stavieb z dreva v Európe. Iniciátorom a nositeľom je organizácia proHolz Austria spoločne s mnohými inými medzinárodnými partnermi. 

WOODDAYS ako jedinečná platforma pre dialóg

Predovšetkým WOODDAYS vytvárajú predpoklady pre myšlienku vytvorenia siete. Rôzne podujatia od mestského dialógu až po architektonický kongres, ktoré sa uskutočnia vo všetkých navštívených mestách  v rámci turné, ponúkajú jedinečnú, medzinárodnú platformu pre dialóg. Cieľom je spojiť politiku a úrady, architektúru a plánovanie, drevospracujúci priemysel a stavebné firmy, ako aj vedu a výskum. V spoločnej výmene názorov a ideí ide o to, aby sa vytvorili stabilné siete a vytýčili také rámcové podmienky, za ktorých bude môcť drevená výstavba uspieť.

Wood Growing Cities – zahusťovanie metropol z dreva

Hlavný dôraz rozhovorov spočíva v obnove a zahusťovaní miest pomocou dreva. Inteligentné mestá potrebujú trvalo udržateľné stavby s nepatrnou stopou CO2. Drevo výrazne prispieva  k čistej, energeticky efektívnej výstavbe, ktorá je šetrná k prírodným zdrojom. Zlomovými bodmi pre rozsiahlejšie realizácie stavieb z dreva sú napríklad protipožiarna ochrana a viacpodlažná výstavba alebo zohľadnenie efektov CO2 a energeticky efektívnych potenciálov. Týmto témam sa v rámci WOODDAYS venujú mestské dialógy na úrovni politiky, úradov a plánovania. Uskutočňujú sa medzi Milánom a Zürichom, Bratislavou a Viedňou, ako aj medzi Ľubľanou a Viedňou. Počas architektonických kongresov ako ďalšieho prvku WOODDAYS predstavujú medzinárodní architekti a architektky vynikajúce príklady modernej architektúry z dreva. 

Medzinárodné partnerstvo

Organizáciu proHolz Austria ako usporiadateľa tejto rozsiahlej roadshow v tomto zámere podporujú Zväz európskeho piliarskeho priemyslu (EOS) a Zväz európskych výrobcov veľkoplošných materálov(EPF).Tieto európske zväzy majú v úmysle dodatočne prezentovať WOODBOX v rámci Wood Day Action Week, ktorý sa uskutoční v septembri 2014 v Bruseli.
 
Obsahová štruktúra a organizácia sa uskutoční v úzkej spolupráci s Mníchovskou technickou univerzitou.  S myšlienkou a smerovaním WOODBOX prišiel Hermann Kaufmann, architekt a priekopník stavieb z dreva, ako aj profesor odboru stavieb z dreva na Mníchovskej technickej univerzite. WOODBOX je časťou samostatnej veľkej výstavy ,,STAVAŤ  S DREVOM – Cesty do budúcnosti“, ktorá bola prezentovaná v rokoch 2011/12 v Pinakotéke v Mníchove, ako aj v rokoch 2012/13 v Dome umelcov vo Viedni a v oboch prípadoch sa dočkala výnimočne vysokej návštevnosti.  
 
Administratívne celky Miláno, Bratislava a Ľubľana sa ako lokálni partneri aktívne podieľajú na tejto akcii. So spoločným zámerom podporujú tieto podujatia aj národné zväzy architektov, inžinierov, zväzy drevospracujúceho priemyslu, odborne relevantné univerzity, ako aj rozhodujúce firmy európskeho drevospracujúceho priemyslu. 

Roadshow WOOD. BUILDING THE FUTURE

WOODBOX & WOODDAYS  
21.03. – 31.03.2014 Miláno, Piazza Cordusio
25.04. – 05.05.2014 Bratislava, Nám.Ľ. Štúra
08.05. – 21.05.2014 Ľubľana, Mestni trg
 
WOODBOX je otvorený denne od 10:00 – 22:00 hod., vstup voľný
 
Iniciatíva zo strany proHolz Austria v spolupráci s odborom stavebníctva z dreva Mníchovskej technickej univerzity. Iniciatívu podporuje Zväz európskeho piliarskeho priemyslu (EOS) a Zväz európskych výrobcov veľkoplošných materiálov  (EPF). 
Partneri a sponzori:
Binderholz | Hasslacher Norica Timber | KLH Massivholz | Mayr-Melnhof Holz | Pollmeier | RUBNER |  Stora Enso Building and Living | WIEHAG Timber Construction 

www.wooddays.eu

WOODDAYS Program

21.03. – 31.03.2014 Miláno, Piazza Cordusio 

21.03., 18:00 hod., Otvorenie
 
26.03., 10:00 – 13:00 hod., Urban Center Milano
Mestský dialóg „Wood Growing Cities“ Miláno– Zürich
_ komunálna politika Zürich, vízia ,,2000-wattová-spoločnosť“
_ politický a technologický rozvoj za účelom častejšieho využitia dreva pri stavbe viacpodlažných budov v Zürichu
_ skúsenosti získané z projektu Via Cenni v Miláne
_ status mestských projektov drevených stavieb v Európe a zámorí
_ normovanie, stavebné zákony, stav techniky v prípade bezpečnosti pri požiari a zemetrasení
 
28.03., 14:00 – 18:00 hod., Palazzo Giureconsulti
Architektonický kongres „Wood. Building the Future“
_ využitie dreva v konsolidácii existujúcej stavebnej substancie
_reklasifikácia a oživenie zrušených zón v štruktúre mesta
_ rozvoj výstavby z dreva v metropole príklade mesta Zürich
_ moderná výstavba škôl, inteligencia a trvalá udržateľnosť 

25.04. – 05.05.2014 Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 

25.04., 13:00 hod., Otvorenie - Bratislava, Nám. Ľ. Štúra

25.04., 10:30 – 12:30,  Priestory Novej radnice, Bratislava
Mestský dialóg „Wood Growing Cities“ Bratislava  – Viedeň
_ aktuálne projekty výstavby z dreva, viacpodlažne v európskej urbanizácii
_ mestský rozvoj prostredníctvom dreva  vo Viedni – skúsenosti a vyhliadky
_ výstavba s použitím dreva: plánovanie a úrady v dialógu
 
28.04., 14:00 – 18:00 hod.,  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
Architektonický kongres „Wood. Building the Future“
_ príklad z praxe, materská škola na ulici Schukowitzgasse  vo Viedni
_ cesty k nízkoenergetickým budovám v novostavbách a sanáciách
_ drevo ako stavebný materiál pre zahusťovanie bývania  na príklade výstavby obytného domu na ulici Breitenfurter
Straße vo Viedni
_ relačný dizajn s použitím dreva 

08.05. – 21.05.2014 Ľubľana, Mestni trg 

08.05., 16:30 hod., Otvorenie
 
08.05., 14:00 – 16:00 hod., Radnica v Ľubľane
Mestský dialóg „Wood Growing Cities“ Ľubľana– Viedeň
_ aktuálne projekty výstavby z dreva, viacpodlažne v európskej urbanizácii
_ mestský rozvoj prostredníctvom dreva  vo Viedni – skúsenosti a vyhliadky
_ výstavba s drevom: plánovanie a úrady v dialógu
 
13.05., 12:00 – 16:00 hod., Cankarjev dom
Architektonický kongres „Wood. Building the Future“
_ status quo slovinskej drevenej architektúry
_ verejné drevené stavby v prostredí mesta
_ veku primerané, aktuálne príklady dvoch domovov dôchodcov a zariadení sociálnej starostlivosti v Grazi
_ termická sanácia a modernizácia existujúcich budov s použitím dreva
_ Wood. Structure, soul, shell. Príklady projektu z Južného Tirolska.