Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Od 27. septembra do 4. októbra 2020 sa v Banskej Štiavnici bude konať už 10. ročník obľúbeného študentského workshopu a vedecké kolokvium Jesenná univerzita architektúry na tému: Banská Štiavnica gotická.
Tentokrát bude pozornosť venovaná stredovekej architektúre na Námestí Svätej Trojice.
Ide o multidisciplinárny a medzinárodný workshop aj vedecké kolokvium. Vítaní sú študenti architektúry, stavebníctva a geodézie, histórie umenia, archeológie a reštaurovania, ktorí sa o historickej architektúre a jej vývine chcú dozvedieť viac pod vedením skúsených lektorov z externého prostredia.

PRIHLÁŠKY posielajte do 31.8.2020 na adresu: katarina.voskova@stuba.sk