Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci aktivít Týždňa vedy a techniky pripravila SAIA, n. o. poldňový workshop, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dôležitosť medzinárodnej skúsenosti v rozvoji kariéry vo výskume a priblížiť im existujúce možnosti absolvovania zahraničnej výskumnej mobility.

Workshop sa uskutoční 12. novembra v priestoroch SAIA, n. o. v Bratislave v čase od 9:00 do 13:00.

Účastníci workshopu sa dozvedia, ako sa na mobilitu pripraviť, kde hľadať informácie o programoch na jej financovanie i to, ako sa o toto financovanie úspešne uchádzať. Dozvedia sa, aké sú najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí v programoch SAIA a čo robia úspešní žiadatelia inak. Predstavené budú aj európske programy, ktorých cieľom je pomôcť mladým výskumníkom naštartovať úspešnú medzinárodnú kariéru.

Účasť na workshope je bezplatná, je však potrebná registrácia.
Registračný formulár nájdete na stránke http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/workshop-phd.

Viac informácii o programe podujatia nájdete v priloženom letáku.