Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás na XXIV. vedeckú konferenciu Bardkontakt 2016

Téma:
Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok

Dátum konania:
23. – 24. august 2016 

Miesto konania:
Bardejov, slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice, Radničné námestie 16Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu o otázkach profesijnej zodpovednosti jednotlivých účastníkov procesov regenerácie historických jadier a ochrany pamiatok s ohľadom na súbežné nároky zákonov, technických noriem, požiadaviek udržateľnosti a efektívnosti. Priestor bude poskytnutý tiež na prezentáciu úspešných / inšpiratívnych realizácií regenerácie historických jadier a ochrany pamiatok.

Prihlášky na konferenciu vrátane krátkej anotácie (do 150 slov) sa zasielajú organizátorom do 15.6.2016 na mailovú adresu: bardkontakt@gmail.com

Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu je 30,- (obsahuje náklady na zborník, obedy a večeru na oba dni konferencie). Autori prednášaných príspevkov vložné neplatia.

Bližšie informácie nájdete na oficiálnej stránke konferencie. 
http://bardkontakt.wix.com/bardkontakt