Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Termíny Young Architect Award 2014 sú nasledovné:
- Vyhlásenie 6. ročníka súťaže Young Architect Award 20. 2. 2014
- Uzávierka prihlášok 3. 7. 2014, do 15.00 h
- Porada odbornej poroty 3. – 4. 9. 2014
- Vyhlásenie nominácií 8. 9. 2014
- Slávnostné vyhlásenie výsledkov 16. 9. 2014
- Putovná výstava 9/2014 – 4/2015

Na účastníkov 6. ročníka medzinárodnej súťaže talentov Young Architect Award
2014 čaká neľahká úloha. Je ňou znovuoživenie nevyužívaných výrobných objektov
a technických areálov. Záujemcovia z radov študentov a začínajúcich
architektov, ktorí neprekročili vek 33 rokov, môžu od 20. februára 2014
prihlásiť svoje práce na tému Boľavé miesta miest a obcí – opustený
industriál. Súťažiaci by nielenže mali spracovať samotný projekt, ale aj
vhodne identifikovať a vyhľadať problémové miesto z radov opustených areálov
tovární, skladov, prístavov alebo staníc. Projekty môžu pomôcť otvoriť
diskusiu o budúcej výstavbe medzi obyvateľmi a zastupiteľstvami miest.
Patrónom súťaže sa stal svetoznámy český výtvarník, architekt a dizajnér Bořek
Šípek.

Záštita: ČKA, ČKAIT, SMO ČR, MŠMT, MK, statutární města: Brno, Ostrava,
Liberec, ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, ZF Mendelova univerzita v Brně, FA
STU v Bratislave

Viac informácií záujemcovia nájdu na webových stránkach súťaže – www.yaa.cz.

Young Architect Awards 2014