Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Kurz ponúka možnosť získania teoretických poznatkov a praktických skúseností , kresliarskej zručnosti a estetického cítenia. Obsah kurzu dokumentuje komplexnosť a nezastupiteľnosť grafického prejavu ako odborného i všeobecného komunikačného systému vo všetkých etapách tvorivých  procesoch .

 

Kurz je určený pre záujemcov z oblasti :

  • architektonickej a dizajnérskej tvorby
  • umeleckej a inžiniersko-umeleckej praxe
  • pre záujemcov o štúdium na vysokých školách umeleckého a inžinierskeho zamerania
  • pre súčasných študentov architektúry  a dizajnu a príbuzných inžiniersko-technických odborov

 

Kurz sa uskutoční v čase   od 29.09.2006 do 16.12.2006 na  FA STU v Bratislave,

V dňoch piatok od 17,00 do 20,00 a v sobotu od 14,00 – 17,00 . Kurz predstavuje dvanásť trojhodinových cvičení , t.j. 36 výučbových hodín.

 

Cena kurzu za 6  trojhodinových cvičení je 3 856 ,- Sk

Lektor: Ing. arch. Anton Vranka

Kontakt: tel.   0904 283 996, v čase od   8 °°  do   9 °°  /   19°°  do  22°°