Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Zápisy pre akademický rok 2006/2007 - bakalársky stupeň štúdia:
do 1.
ročníka:
     4.9.2006 o 8,30 hod. v Aule E. Belluša ŠP AU písmeno A - L
     5.9.2006                                            ŠP AU písmeno M - U
     6.9.2006                                            ŠP AU písmeno V - Ž, + všetci DV, KAKP a PPM
do 2. ročníka:
     10.7.2006 o 8,00 hod. v Aule E. Belluša, písmeno A - K (AU,DV,KAKP,PPM)
     11.7.2006 o 8,00 hod. v Aule E. Belluša, písmeno L - Ž (AU,DV,KAKP,PPM)
do 3. ročníka:
      18.9.2006 od 8,00 do12,00 hod. v Aule E. Belluša, písmeno A - I (AU)
      19.9.2006 od 8,00 do12,00 hod. v Aule E. Belluša, písmeno J - P (AU)
      20.9.2006 od 8,00 do12,00 hod. v Aule E. Belluša, písmeno R - Ž (AU)
      11.9.2006 od 8,00 do12,00 hod. v Aule                 písmeno A - K (DV)
      12.9.2006 od 8,00 do12,00 hod. v Aule                 písmeno L - Ž (DV) a celé KAKP a PPM
do 4. ročníka: 
      21.9.2006 od 8,00 do12,00 hod. v m.č.:119,          písmeno A - N (AU)
      22.9.2006 od 8,00 do12,00 hod. v m.č.:119           písmeno O - Ž (AU)
      13.9.2006 od 8,00 do12,00 hod. v Aule - celý ročník odboru Dizajn a Krajina    

Zápisy pre akademický rok 2006/2007 - inžiniersky či magisterský stupeň štúdia
do 1.
ročníka: 
       6.7.- 7.7.2006o 8,30 hod. v Aule všetky odbory (A,U,KvA,ID,DV,PPM)
     18.9.2006 o 8,30 hod. v miestnosti č. 225 všetky ŠP
do 2. ročníka:
     19.9.2006 o 8,30 hod. v m.č. 225 zamerania A1 až A5
     20.9.2006 o 8,30 hod. v m.č. 225 zamerania A6 až A9 a štud. program DV
     21.9.2006 o 8,30 hod. v m.č. 225 študijné programy ID, KvA, U

Na zápise sa platí 200,- Sk zápisné a 50,- Sk validizačná známka 2006/2007 na preukaz študenta.
Študent je povinný dodržať deň a hodinu zápisu !