Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Predseda AS FA STU a dekanka FA STU zvolávajú zasadanie akademickej obce, ktoré sa uskutoční dňa 11. 02. 2016 o 13.30 hod. v aule FA STU. Predmetom zasadania sú informácie o aktuálnom dianí na FA STU. 

AO