Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Najbližšie zasadnutie Vedeckej a umeleckej rady FA STU v Bratislave, sa uskutoční
dňa 3. decembra 2013 o 13,00 hod.,
vo veľkej zasadacej miestnosti na dekanáte FA STU v Bratislave.