Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

O z n a m  študijného oddelenia.

 

Úradné hodiny budú v týždni 8.- 12.10.2007 upravené kvôli potvrdeniu zmien v zápise predmetov nasledovne:

 

Pondelok 8.10.2007: 10,00 – 12,00 hod.

Utorok     9.10.2007: 13,00 – 14,00 hod.

Streda    10.10.2007: 10,00 – 11,00 hod.  

V utorok a stredu bude ŠO otvorené iba pre potvrdenie zmien v zápise

predmetov v AIS, nakoľko pracovníčky  ŠO sú služobne mimo FA STU.

 

Štvrtok  11.10.2007:  bude mimoriadne otvorené 10,00 – 12,00 hod.

Piatok   12.10.2007: 10,00 – 12,00 hod.

Po termíne 7.10.2007 je skladba zapísaných predmetov v AIS z á v ä z n á a nebude možné robiť nijaké zmeny! To znamená, že už nebude možné predmety odobrať a študent bude povinný zapísaný predmet absolvovať a ukončiť. Inak ho bude mať v nasledujúcom akademickom roku zapísaný ako o p a k o v a n ý .

Rovnako nebude možné „prestúpiť“ na iný voliteľný predmet a ukončiť ho (predmet, na ktorý nie je študent prihlásený v AIS, nemôže pedagóg ukončiť klasifikáciou, pretože ho nemá v zozname).

  1. Uvedené zmeny môže študent urobiť v AIS: Moje štúdium – Portál študenta – Reg./ Zápisy - do 7.10.2007
  2. Následne príde od 8.10. do 12.10.2007 na potvrdenie zmien na študijné oddelenie v upravených úradných hodinách aj s indexom, do ktorého si zmeny zapísal.