Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Od 1. 1. 2011 sú zmenené podmienky pre udeľovanie štipendií a pre podporu projektov v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko.

Štipendiá budú poskytované na nasledujúce druhy pobytov:

  • výskumné pobyty doktorandov 1 – 4 mesiace
  • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 – 6 mesiacov
  • krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov 1 – 3 dni
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 – 3 mesiace
  • letné jazykové kurzy

Konkrétny typ štipendia (okrem krátkodobých pobytov) môže získať štipendista iba raz; predĺženie štipendia nie je možné. Štipendium na krátkodobé pobyty bude možné získať raz za 6 mesiacov. Podrobnosti o jednotlivých typoch štipendií možno nájsť na webstránke http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/

V prípade projektov bude podpora zameraná na:

  • realizáciu letných jazykových kolégií
  • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľov vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa
  • realizáciu spoločných školení soft-skills pre doktorandov.

Podrobnosti o projektoch možno nájsť na webstránke http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/