Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

FORMULÁR PRE EDIČNÝ NÁVRH
FORMULÁR VYJADRENIE GARANTA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Od 1. 6. 2016 platia nové pravidlá pre vydávanie publikácií študijnej a inej literatúry (pre potreby pedagogickej, vedecko-výskumnej a inej činnosti) na STU. Pravidlá sú zhrnuté v Smernici rektora č. 9/ 2016-SR na webovej stránke v Interných predpisoch STU.

Edičné návrhy - pokyny pre autorov

Členovia Edičnej rady, menovaní na obdobie 2018-2022 

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Ing. arch. Ján Legény, PhD. - prodekan pre vedu a výskum

prof. Dr. Henrieta Moravčíková

prof. akad. soch. Peter Paliatka

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

tajomníčka Edičnej rady:  Ing. arch. Irena Dorotjaková

Aktualizovaný rokovací poriadok Edičnej rady (13.05. 2014)
Novelizovaný rokovací poriadok Edičnej rady na roky 2011-2015 (22.10.2013)