Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Informačné listy prinášajú aktuálny súhrn informácií o dianí na fakulte. Faktograficky a ilustračne dokumentujú činnosť FA, jej domáce a zahraničné prezentácie i aktivity v medzinárodnom kontexte. Slúžia ako zdroj komplexných informácií pedagógom, poslucháčom, ale aj širšej odbornej a laickej verejnosti. Vychádzajú 10-krát za akademický rok, ich šéfredaktorkou je Ing. arch. Irena Dorotjaková.

Fakultné periodikum vychádza od roku 1994 a prešlo viacerými zmenami názvu a grafickými úpravami až po súčasný názov a unifikovaný grafický layout.

Na súčasný grafický dizajn bola najprv vypísaná študentská súťaž na Fakulte architektúry STU, ale po neuspokojivých dvoch kolách bolo tretie kolo zrealizované v rámci spolupráce s VŠVU, kde boli Informačné listy zadaním pre semestrálnu prácu študentov grafického dizajnu. Súťaže sa zúčastnilo 20 študentov, z ktorých víťazne vyšiel čierno-biely grafický dizajn Lenky Hámošovej.  

Adresa redakcie:
Fakulta architektúry STU - redakcia ALFA
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
tel.: 0918 665 026, 02/5727 6178
e-mail: dorotjakova@fa.stuba.sk

  • POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV:

Redakcia prijíma príspevky do 15. dňa v každom mesiaci počas akademického roka. Vaše príspevky, ktoré sa týkajú rôznych akcií, workshopov, zaujímavých architektonických podujatí, študijných pobytov, ciest za architektúrou a pod. sú vítané v rozsahu 1-1,5 NS.  Príspevok je vhodné doplniť fotografiami alebo obrázkami v rozsahu rozsahu 3-13 kusov v kvalite optimálne 300 dpi.

NAJNOVŠIE ČÍSLO ILFA 10 2018/19

ILFA 9 2018/19

ILFA 8 2018/19

ILFA 7 2018/19

ILFA 6 2018/19

ILFA 5 2018/19

ILFA 4 2018/19

ILFA 3 2018/19 

ILFA 2 2018/19

ILFA 1 2018/19


archív 2017/18

ILFA 10 2017/18

ILFA 9 2017/18

ILFA 8 2017/18

ILFA 7 2017/18

ILFA 6 2017/18

ILFA 5 2017/18

ILFA 4 2017/18

ILFA 3 2017/18

ILFA 2 2017/18

ILFA 1 2017/18

archív 2016/17

archív 2015/16

archív 2014/15

archív 2013/14

archív 2012/13

archív 2011/12

archív 2010/11

archív 2004 - 2011 >>>