Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 

PODEĽTE SA O SKÚSENOSTI  ZO ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ!

Redakcia Fakulty architektúry STU vyzýva študentov, ktorí v minulom a predchádzajúcom roku

(t.j. 2009/2010, 2010/2011) strávili semester alebo rok štúdia na zahraničnej fakulte architektúry, aby formou voľnej eseje či reportáže popísali svoje skúsenosti zo štúdia vonku.

Tešíme sa na porovnanie spôsobu výučby a štúdia s tým na našej fakulte, popísanie dojmov a skúseností zo školy, zo štúdia, zo spolužiakov, na zaujímavé zážitky o všeličom čo vás upútalo.

Príspevky v  rozsahu 2,5 - 5 normostrany (1800 znakov písaných 1,5 riadkovaním) doplnené max. 5-timi fotografiami, v jpg. (optimálna  kvalita  300 dpi)  treba po dobu  vydávania 6-tich čísiel časopisu ILFA  5 - ILFA 10   posielať  do 10-teho dňa každého mesiaca v mesiacoch január - jún 2012 na e-mail: dorotjakova@fa.stuba.sk.

Vybrané svieže a invenčné príspevky oceníme malým darčekom.

Nejasnosti konzultujte na horeuvedenom e-maili alebo na telefónoch: 0918 665 026, 02 / 57 27 61 78.