Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave oznamuje, že dňa 13. 10. 2020 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti č. 117, Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19 sa uskutoční habilitačná prednáška Mgr. art. Martina Uhríka, PhD., pracovníka Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry FAD STU v Bratislave na tému: Výpočtová architektúra a následne obhajoba habilitačnej práce: Experimentálny stroj architektúry.
Konkrétnu formu habilitačného konania (prezenčne alebo online) upresníme po zasadnutí Vlády Slovenskej republiky dňa 1.10.2020.