Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Štúdie objektov 

 : Katarína Lešková
 : 1. ročník
 : Mgr. art. M. Králik, ArtD.
 : Mgr. art. Z. Turlíková, ArtD.

 : Štúdie objektov 

 : Lukáš Patúc
 : 1. ročník
 : Mgr. art. M. Králik, ArtD.
 : Mgr. art. Z. Turlíková, ArtD.

 : Štúdie objektov 

 : Žofia Horová
 : 1. ročník
 : Mgr. art. M. Králik, ArtD.
 : Mgr. art. Z. Turlíková, ArtD.

 : Štúdie objektov 

 : Natália Mináriková
 : 1. ročník
 : Mgr. art. M. Králik, ArtD.
 : Mgr. art. Z. Turlíková, ArtD.