Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súvislosti s predĺžením karanténnych a izolačných opatrení „do odvolania“ a čoraz viac silnejúcim predpokladom, že prezenčná výučba na STU sa v letnom semestri už neobnoví, rektor STU Miroslav Fikar rozhodol o možnosti predčasného odubytovania sa študentov zo študentských domovov a to v termíne od druhej polovice apríla.

Odubytovanie sa bude realizovať na základe podrobného časového harmonogramu a podmienok a zároveň za predpokladu, že aktuálna situácia v druhej polovici apríla umožní cestovanie študentov. O konkrétnych podmienkach a nastavení procesu odubytovania budeme informovať do 9. apríla.

Odubytovaní budú najskôr končiaci študenti inžinierskeho štúdia. Pri odubytovaní bude nevyhnutné dodržať postup a procesy, ktoré univerzita zverejní, ako aj všetky hygienické a logistické pravidlá a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva a ostatných kompetentných orgánov.

Študentom, ktorí predpokladajú, že budú aj v budúcom akademickom roku bývať v študentskom domove, sa odporúča, aby sa neodubytovali.


Vyzdvihnutie vecí z internátov

Študenti ubytovaní v študentských domovoch si môžu vyzdvihnúť osobné veci zo študentských domovov len vo výnimočných prípadoch.

Ako postupovať? V prípade potreby sa študent so svojou riadne odôvodnenou elektronickou žiadosťou obráti na riaditeľa príslušného študentského domova. Vyzdvihnutie osobných vecí zo študentského domova sa bude realizovať  za podmienok, ktoré budú presne špecifikované a zverejnené, a za predpokladu, že aktuálna situácia umožní cestovanie študentov.

Odvolanie voči nevyhoveniu žiadosti môže študent podať riaditeľovi ÚZ ŠDaJ.