Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave má za cieľ prezentovať aktuálne trendy v oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a umenia. Disponuje viacerými výstavnými priestormi, ktoré je možné využívať aj na externé podujatia. Cieľom výstavnej činnosti je prezentácia diel pre širokú odbornú a laickú verejnosť s cieľom vzdelávania v oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a umenia.


Výstavný plán na akademický rok 2021/22:

  • plán postupne zostavujeme na základe zrušeného VP 2020/21


Archív výstav:Kontaktná osoba:

Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
+421 908 674 178
paulina.ebringerova@stuba.sk


Dokumenty na stiahnutie:


Prezentačné priestory, ktorými fakulta disponuje:

  • Foyer - hlavný vstupný priestor FAD STU
  • Kotolňa a uhoľňa - prezentačný priestor využívaný na podujatia
  • Podesty a výstavné trakty - čiastkové priestory na jednotlivých poschodiachfoyer počas podujatia Urban Market


priestory kotolne počas výstavy Národná cena za dizajn


foyer počas podujatia Noc architektúry


priestor uhoľne počas predstavenia Sapiens Territory