Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Revitalizácie zóny Trnavského mýta vrátane obnovy Istropolisu a Mestskej tržnice ako významných objektov z obdobia neskorej moderny - to sú aktuálne témy Bratislavy, ktoré sú už niekoľko rokov súčasťou zadaní študentských projektov na Fakulte architektúry a dizajnu STU.

V akademickom roku 2020/2021 rozvinula sa v tejto súvislosti spontánna spolupráca medzi niekoľkými vertikálnymi ateliérmi FAD STU a Mestskou časťou Nové mesto. V priebehu zimného semestra vzniklo 10 alternatívnych návrhov zameraných na revitalizáciu Trnavského mýta. Študenti ateliérov Kusý/Paňák, Žitňanský/Šimkovič a Alexy/Bogár pracovali na urbanistických návrhoch celej zóny vrátane územia plánovanej stanice Filiálky. Viacerí študenti pokračujú v práci vo forme diplomových projektov zameraných na obnovu a prestavbu konkrétnych objektov Istropolisu a mestskej tržnice. V priebehu tohto školského roka  sa uskutočnilo už niekoľko diskusií nad rozpracovanými návrhmi, na ktorých sa zúčastnili spolu s pedagógmi a študentmi aj teoretici architektúry, odborníci z praxe a  zástupcovia komunálnej sféry. Lokalita Trnavského mýta má aj širší význam. Je význačným priestorom v kontexte celého mesta - nielen funkčne v súvislosti s možnou železničnou stanicou, ale aj priestorovo - ako spojenie zatiaľ rôznorodých samostatných objektov, ktoré by v budúcnosti mali tvoriť jednu ucelenú štvrť s vlastnou identitou.

Cieľom tvorivých tímov FAD STU je prispieť do odbornej diskusie zameranej na metódu obnovy a na spôsob využitia zachovaných objektov architektonického dedičstva 20. storočia.

Na tento priestor bolo na fakulte spracovaných už veľa kvalitných návrhov z rôznych ateliérov, ktoré je možné na tejto stránke postupne dopĺňať, aby bolo vidieť angažovanie  celej fakulty pre riešenie aktuálnych problémov Bratislavy.