Prejsť na obsah
Návrhy na revitalizáciu Trnavského mýta

Cieľom návrhu bol ideový urbanistický koncept pre územie Trnavského mýta, od Konskej železnice, dominánt Tržnice a Istropolis, stanicu Filiálka až po Pioniersku ulicu. Návrh sa snaží o priestorovú organizáciu a poriadok, rešpektujúci  zachovávajúci hodnotné stavby ako Istropolis a Tržnica. Navrhované nové hmoty vychádzali z už existujúcich princípov, ktoré v danom území diktujú práve spomínané dominanty. Nový urbanizmus sa prispôsobuje modulom týchto stavieb, sleduje ich proporcie a výrazné priestorové línie. Okolie Tržnice dotvára dvoma líniovými hmotami, pričom naopak predpolie Istropolisu zostáva otvorené a vyjadruje tak dôležitosť Istropolisu. Výsledkom návrhu je taknové centrum Bratislavy s kultúrnym a kongresovým centrom Istropolis, administratívnymi priestormi, zelenými pobytovými plochami a napokon dotvárajúcou obytnou zónou.

Situácia
Situácia
Axonometria
Axonometria

Detail Istroplis
Situácia námestia
Námestie pred Istropolisom
Námestie pred Istropolisom