Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Štátne skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti formou online meetingu služby G-Suite. Priebeh online štátnych skúšok je verejný. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch online štátnej skúšky bude prebiehať na neverejnom zasadnutí len za účasti skúšobnej komisie.

 

TDAU – Predmet: 52802 5B ŠS - Teória a dejiny architektúry a urbanizmu

Študijný odbor: Architektúra a urbanizmus

Študijný program:  Architektúra a urbanizmus 1.stupeň štúdia

Termín: 22. 5. 2020 od 8:30 - cca do 14:00 hod.Komisia č. 4

Odkaz pre elektronické pripojenie a pre sledovanie verejného priameho prenosu online štátnej skúšky: https://meet.google.com/hye-iekw-qux

Predseda komisie:   

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Členovia:  

doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.

Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.    

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.              

Tajomník: 

Ing. arch. Kristián VnučkoKomisia č. 5

Odkaz pre elektronické pripojenie a pre sledovanie verejného priameho prenosu online štátnej skúšky: https://meet.google.com/rea-bqqq-ryr

Predseda komisie:   

doc. Ing. arch. Eva Kráľová, PhD.

Členovia:  

doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.            

Tajomník:

Ing. arch. Monika BočkováNáhradní členovia pre obidve komisie:

Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.