Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Štátne skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti formou online meetingu služby G-Suite. Priebeh online štátnych skúšok je verejný. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch online štátnej skúšky bude prebiehať na neverejnom zasadnutí len za účasti skúšobnej komisie.

KTPVD - Predmet: 57774 5B ŠS - Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajne

Študijný odbor: Dizajn

Študijný program:  Dizajn, 1. stupeň štúdia

Termín: 24. 4. 2020 od 8:30 - cca do 14:00 hod.


Komisia  č. 1                                      

meet.google.com/fjo-fkfe-znd


Predseda: 

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Členovia:

prof. Ing. Ivan Hudec, CSc. (FChPT STU)

Mgr. art. Marian Králik, ArtD.

Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.

Ing. Tomáš Milesich, ArtD. (SjF STU)

Náhradný člen:

Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.

Tajomník:

Mgr. art. Miroslav Truben


TDAU - Predmet: 52802 5B ŠS - Teória a dejiny architektúry a urbanizmu

Študijný odbor: Architektúra a urbanizmus

Študijný program:  Architektúra a urbanizmus, 1.stupeň štúdia

Termín: 24. 4. 2020 od 8:30 - cca do 14:00 hod.


Komisia  č. 2  

http://meet.google.com/cef-pwma-zqe                   


Predseda:                  

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Členovia:                   

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.

doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.

Tajomník:

Ing. arch. Matej Kurajda

 

Komisia  č. 3            

meet.google.com/ywe-mpej-qbn


Predseda:                              

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

Členovia:                    

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.

Tajomník:

Ing. arch. Ivan Kulifaj

 

Komisia  č. 4           

meet.google.com/puj-nbir-xqt


Predseda:                  

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Členovia:                   

doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.                    

Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.  

Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.                    

Tajomník:

Ing. arch. Kristián Vnučko