Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Štátne skúšky - obhajoby bakalárskych prác sa budú konať dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti formou webmeetingu služby G-Suite. Priebeh štátnych skúšok a vyhlásenia ich výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobných komisií o výsledkoch bude prebiehať na neverejných zasadnutiach.

Na obhajobu bakalárskych prác pre 1. stupeň štúdia v študijnom programe Architektúra a urbanizmus (AU) bude zasadať 12 skúšobných komisií, na obhajobu bakalárskych prác pre 1. stupeň štúdia študijnom programe Dizajn (D) budú zasadať 3 skúšobné komisie. Začiatok obhajob je o 8:30 hod.(predpokladané ukončenie obhajob je do 16:00 hod.)

 

 

ŠP

Predseda komisie

Kód pre elektronické pripojenie a pre sledovanie verejného priameho prenosu

Komisia č. 1

AU

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.

https://meet.google.com/bdx-ymzn-zcz

Komisia č. 2

AU

Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.

https://meet.google.com/uhw-ezgy-vow

Komisia č. 3

AU

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

https://meet.google.com/kpv-uvjr-qpe

Komisia č. 4

AU

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.

https://meet.google.com/puk-wejv-vpa

Komisia č. 5

AU

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.

https://meet.google.com/cnw-ynvh-jfy

Komisia č. 6

AU

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.

https://meet.google.com/utr-bevm-jfc

Komisia č. 7

AU

Ing. arch. Pavol Paňák, hosť. prof.

https://meet.google.com/jjk-rptv-eyv

Komisia č. 8

AU

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

https://meet.google.com/dqs-zyvn-fdy

Komisia č. 9

AU

Ing. arch. Andrej Alexy, hosť. prof.

https://meet.google.com/fnb-nftm-gik

Komisia č. 10

AU

Ing. arch. Martin Kusý, hosť. prof.

https://meet.google.com/ips-nrfr-axf

Komisia č. 11

AU

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

https://meet.google.com/wqi-gziq-mcf

Komisia č. 12

AU

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

https://meet.google.com/jps-bnse-bmt

Komisia č. 1

D

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

https://meet.google.com/kna-cegm-smu

Komisia č. 2

D

doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.

https://meet.google.com/rdp-ahvg-ctj

Komisia č. 3

D

prof. akad. soch. Peter Paliatka

https://meet.google.com/wmy-uszc-rdo