Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Komunitné centrum 

 : Barbora Kiššová
 : 2. ročník
 : doc. Ing.arch. A. Schleicher, PhD.

 : Komunitné centrum 

 : Hana Cibiriová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. D. Končeková, PhD.

 : Hasičská stanica DNV 

 : Iveta Kajánková
 : 2. ročník
 : doc. Ing.arch. A. Schleicher, PhD.

 : Komunitné centrum 

 : Martina Zimová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. J. Pavúk, PhD.

 : Hasičská stanica DNV 

 : Sára Mária Seidlová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Š. Polakovič

 
 : Komunitné centrum 

 : Vanessa Rýsová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. K. Vnučko

 : Hasičská stanica DNV 

 : Michaela Sisková
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Š. Polakovič

 : Hasičská stanica DNV 

 : Mikuláš Konček
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Schleicher, PhD.

 : Hasičská stanica DNV 

 : Monika Wesserlová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. J. Pavúk, PhD.

 : Komunitné centrum 

 : Paulína Branišovičová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. L. Rollová, PhD.

 : Hasičská stanica DNV 

 : Peter Jukl
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Schleicher, PhD.

 : Hasičská stanica DNV

 : Roman Gatyáš
 : 2. ročník
 : Ing. arch. P. Korček, PhD.

 : Hasičská stanica DNV 

 : Stanislav Babala
 : 2. ročník
 : Ing. arch. P. Korček, PhD.

 : Hasičská stanica DNV  

 : Šimon Šefčík
 : 2. ročník
 : Ing. arch. E. Vojteková, PhD.

 : Komunitné centrum 

 : Veronika Babiczová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. I. Kulifaj

 : Hasičská stanica DNV 

 : Zlatica Hlaváčová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. E. Oravcová, PhD.

 : Komunitné centrum 

 : Zuzana Domaničová
 : 2. ročník
 : prof. Ing. arch. V. Šimkovič, PhD.

 : Hasičská stanica 

 : Lucia Ňaňková
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. D. Končeková, PhD.

 : Komunitné centrum 

 : Erika Kočíšková
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Schleicher, PhD.

 : Komunitné centrum 

 : Tomáš Franko
 : 2. ročník
 : Ing. arch. P. Korček, PhD.

 : Komunitné centrum  

 : Martin Matuška
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. Z. Čerešňová, PhD.

 : Hasičská stanica  

 : Blanka Gažová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. M. Kurajda

 : Komunitné centrum  

 : Dominika Dancziová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. M. Žitňanský, PhD.

 : Komunitné centrum  

 : Edina Koligyerová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Schleicher, PhD.

 : Hasičská stanica DNV   

 : Lucia Ďurčová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. M. Žitňanský, PhD.

 : Hasičská stanica DNV  

 : Magdaléna Šlahorová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. L. Ilkovičová, PhD.

 : Komunitné centrum  

 : Marika Izakovičová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. P. Korček, PhD.

 : Hasičská stanica DNV   

 : Michal Budinský
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. L. Rollová, PhD.

 : Komunitné centrum  

 : Paulína Slivková
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Š. Polakovič

 : Hasičská stanica DNV 

 : Pavol Borovský
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. L. Rollová, PhD.

 : Komunitné centrum  

 : Samuel Boroviak
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. L. Rollová, PhD.

 : Komunitné centrum  

 : Veronika Grznárová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. M. Kurajda

 : Hasičská stanica DNV   

 : Zuzana Chamulová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. J. Filípková

 : Hasičská stanica DNV

 : Karolína Selnekovičová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Š. Polakovič

 : Hasičská stanica DNV 

 : Mária Hantabalová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.