Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Zóna Chalupkova 

 : Adrián Ďurmek
 : 3. ročník
 : doc. Ing. E. Kráľová, CsC.

 : Ružinov lokalita TT  

 : A. Ďurmek, Z. Červeni
 : 3. ročník
 : Ing. arch. L. Štefancová, PhD.

 : Pálenica Radošina 

 : Andrea Daneková
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. P. Vodrážka, PhD.

 : Bratislava - Vinohrady 

 : A. Daneková, N. Soviarová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. K. Fejo, PhD.

 : Bratislava - Vinohrady 

 : D. Maršovská, K. Marušicová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. K. Fejo, PhD.

 

 
: Záhradný pavilón 

 : Jozef Šefčík
 : 3. ročník
 : Ing. arch. K. Vošková, PhD.

 : Meštiansky dom Kremnica 

 : Nicolette Soviarová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

 : Stummerova nemocnica 

 : Tibor Baláž
 : 3. ročník
 : Ing. arch. B. Polomová, PhD.

 : Bratislava - Vinohrady 

 : T. Baláž, J. Šefčík
 : 3. ročník
 : Ing. arch. K. Fejo, PhD.

 : Kaplnka hradu Uhrovec 

 : Zuzana Grenčíková
 : 3. ročník
 : Mgr. art. M. Varga

 : Bratislava - Vinohrady 

 : Z. Grenčíková, B. Hozová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. T. Hanáček, PhD.

 : Záhradný pavilón 

 : Adela Tichá
 : 3. ročník
 : Ing. arch. P. Pauliny, PhD.

 : Bratislava - Vinohrady 

 : A. Tichá, S. Langová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. K. Fejo, PhD.

 : Pálenica Radošina 

 : Daniela Stančeková
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. P. Vodrážka, PhD.

 : Čachtický hrad 

 : Michal Križo
 : 3. ročník
 : Mgr. art. M Varga

 : Obnova mäsiarstva 

 : Natália Antalová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. V. Hain, PhD.

 : Meštiansky dom 

 : S. Langová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

 : Mikropark 

 : N. Antalová, D. Hrabovská
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Stummerova nemocnica 

 : Zora Poláková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. B. Polomová, PhD.

 : Klasicistický pavilón 

 : Barbara Guthová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. K. Vošková, PhD.

 : Revitalizácia kasární

 : B. Guthová, J. Harichová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. K. Smatanová, PhD.

 : Obnova kaplnky 

 : Barbora Kostelná
 : 3. ročník
 : Mgr. art. M. Varga

 : Kaplnka hradu Uhrovec 

 : Klaudia Ovaldová
 : 3. ročník
 : Mgr. art. M. Varga

 : Radošina 

 : Lukáš Jančovič
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. P. Vodrážka,PhD.

 : Radošina 

 : Martina Piatriková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. N. Bartošová, PhD.

 : Bratislava - Vinohrady 

 : M. Piartiková, Z. Maurycová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. K. Fejo, PhD.

 : Obnova pavilónu

 : Natália Hažíková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. P. Baxa

 : Zóna Podolínec 

 : N. Hažíková, D. Stančeková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. K. Smatanová, PhD.

 : Bratislava - Vinohrady 

 : R. Szabó, K. Ovadová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. T. Hanáček, PhD.

 : Vodný mlyn 

 : Simona Pitoňáková
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Botek, PhD.

 : Patológia Topoľčany 

 : Tomáš Haničák
 : 3. ročník
 : Ing. arch. B. Polomová, PhD.

 : Pálenica 

 : Monika Rešetková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. N. Bartošová, PhD.

 : Bratislava - Vinohrady  

 : M. Rešetková, Rausz
 : 3. ročník
 : Ing. arch. T. Hanáček, PhD.

 : Kolový mlyn 

 : Martina Kováčová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. P. Pauliny, PhD.

 : Hrad Uhrovec

 : Rudolf Wojčík
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

 : Hasičská stanica DNV

 : Rudolf Wojčík
 : 3. ročník
 : Ing. arch. J. Pavúk, PhD.