Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: APLIKOVANÁ TYPOGRAFIA
: Ing. Michal Brašeň, ArtD.

Zadania:
1, Plagát - vyjadrenie vlastného názoru, pocitu, emócie na základe vybranej témy...

2, Obraz z písma - Ľubovoľny motív pretvorený do podoby z písma

3, Abeceda - koncept abecedy inšpirovaný ľudovým vzorom


 : Aplikovaná typografia

 : Katarína Džubakovská
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Lenka Gregová
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Juliána Havrlentová
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Róbert Hnilica
 : 4. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Žofia Horová
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Linda Kratochvílová
 : 4. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Frederika Krištofová
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Aneta Kučíková
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Simona Matušovičová
 : 4. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Natália Mináriková
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Viktor Papp
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Patrik Rózsa
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Jakub Saraka
 : 2. ročník

 : Aplikovaná typografia

 : Sofia Anna Straková
 : 2. ročník