Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: DIGITÁLNA ARCHITEKTÚRA
: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
: Ing. arch. M.A. R. Hajtmanek, PhD.
: Ing. arch. Tomáš Tholt
: Ing. arch. Viliam Zajíček, PhD.
: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. / garant predmetu

Predmet sa venuje základným nástrojom parametrickej tvorby a celým procesom výpočtového navrhovania. Aktuálnou témou bolo Bodies in Architecture, kde študenti hľadali úlohu tela a jeho mierky v architektonickej tvorbe prostredníctvom inštalácií. 

 : Digitálna architektúra

 : Alica Pokorná

 : Digitálna architektúra

 : Anna Veselková

 : Digitálna architektúra

 : Jana Trnková

 : Digitálna architektúra

 : Ľuba Ondrejkovičová

 : Digitálna architektúra

 : Paulína Homolová

 : Digitálna architektúra

 : Peter Romaník