Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: MOBILIÁR INTERIÉRU
: prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

 : Mobiliár interiéru

 : Juraj Ženiš

 : Mobiliár interiéru

 : Zuzana Zacharová

 : Mobiliár interiéru

 : Dáša Vafinová

 : Mobiliár interiéru

 : Peter Minárik

 : Mobiliár interiéru

 : Nikola Bisová

 : Mobiliár interiéru

 : Anna Kislíková