Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: VÝSTAVNÍCTVO
: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
: Ing. arch. Igor Salcer, PhD.

Študenti mali v tímovej spolupráci vytvoriť putovnú a variabilnú expozíciu pre projekt Identita.SK. Expozície majú byť atraktívnym priestorovým útvarom, ktorý bude vytvárať prezentačné prostredie pre vytvorené dizajnérske diela. Dôležitým kritériom bola modularita, univerzálnosť, možnosť priestorovej variability a bezpečnosť expozície. Návrhy pracujú s reálnym základom a majú potenciál realizácie v závislosti od vývoja pandemickej situácie.

 : Výstavníctvo

 : Hurtoňová
 : Sedláčková
 : Kajanová
 : Kúsková

 : Výstavníctvo

 : Kittner
 : Meliško
 : Mikláš
 : Linhardová

 : Výstavníctvo

 : Hencová
 : Martinková
 : Romančíková
 : Šebeňová

 : Výstavníctvo

 : Gujberová
 : Krivulka
 : Suchá
 : Uhlárová

 : Výstavníctvo

 : Barlová
 : Matišáková
 : Kvaššayová
 : Schwartzová
 : Michalinová