Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

Fakulta architektúry
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Námestie Slobody 19
812 45 Bratislava

IČO:00397687
DIČ:2020845255
IČ pre DPH: SK 2020845255