Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

 

Základom akademickej samosprávy fakulty je akademická obec fakulty, ktorá  volí a odvoláva členov akademického senátu fakulty. Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentský parlament). je tu aj disciplinárna komisia pre študentov a na fakulte pôsobia študijní poradcovia...