Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

V čele fakulty stojí dekan so svojimi prodekanmi. Volí ho samospráva a rovnako rozhoduje o podstatných záležitostiach fakulty.
Chod fakulty zabezpečuje dekanát  a mimo ústavov sú tu aj ďalšie pracoviská  fakulty.
 

Výučbu zabezpečujú: