Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

Zoznam členov VaUR FA STU pre funkčné obdobie
od 1. 10.  2010 do 30. 9. 2014:

Predsedkyňa:

 1. doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Podpredsedkyňa:

 1. doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková  

Fakultní členovia:

 1. prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.  
 2. prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.  
 3. prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
 4. prof. akad. soch. Peter Paliatka  
 5. prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.   
 6. prof. Ing. arch. Robert Špaček , CSc.  
 7. prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. 
 8. doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.  
 9. doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. 
 10. doc. Ing. arch.  Ján Ilkovič, PhD. 
 11. doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
 12. doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. 
 13. doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. 

Mimofakultní členovia:

 1. doc. Ing. arch. Juraj Koban 
 2. Ing. arch. Juraj Šujan
 3. doc.  Ing. arch. Roberta Štepánková, PhD.
 4. prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. 
 5. prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel  
 6. doc. Akad. arch. Imrich Vaško

Čestní členovia:

 1. Ing. arch. Vojtech Hrdina. PhD.  
 2. doc. Ing. Jozef Chybík, CSc.
 3. prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.  
 4. prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
 5. prof. Ing. Peter Kučera, PhD. 
 6. Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.