Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

Dekanka:

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
tel.: 02/52 96 70 60
mob.: 0917/91 04 71
fax: 02/572 76 256
e-mail: dekan@fa.stuba.sk; lubica.vitkova@stuba.sk

Sekretariát dekanky:
Jana Rafčíková
tel. 02/57 27 62 15
e-mail: jana.rafcikova@stuba.sk
fax: 02/572 76 256


Prodekani:

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
štatutárny zástupca
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR
tel.: 02/57 27 64 53
mob.: 0903/76 20 40
fax: 02/572 76 256
e-mail: robert_spacek@stuba.sk

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť (1. a 2. stupeň štúdia) a mobility
tel.: 0918/66 50 09, 0918/66 50 40
fax: 02/572 76 256
e-mail: jan.ilkovic@stuba.sk

Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
prodekan pre rozvoj
te.: 02/57 27 64 28
fax: 02/572 76 256
email: branislav.puskar@stuba.sk


Tajomníčka:

Ing. Anna Karácsonyová
tel.: 02/54 43 22 97, 0918/66 50 44
fax: 02/572 76 256
e-mail: anna.karacsonyova@stuba.sk