Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

Dekan:

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
tel.: 02/57 276 215
mob.: 0948 875 841
e-mail: pavel.gregor@stuba.sk

Sekretariát dekana:
Jana Rafčíková
tel. 02/57 276 215
mob.: 0905 447 149
e-mail: jana.rafcikova@stuba.sk


Prodekani:

Ing. Michal Brašeň, ArtD.
štatutárny zástupca
prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť
tel.: 02/57 276 213
mob.: 0907 216 824
e-mail: michal.brasen@stuba.sk

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
tel.: 02/57 276 213
e-mail: danica.koncekova@stuba.sk

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
tel.: 02/57 276 213
mob.: 0905 327 952
email: jan.legeny@stuba.sk

Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
tel.: 02/57 276 213 
mob.: 0902 884 503
email: peter.morgenstein@stuba.sk


Tajomníčka:

Ing. Anna Karácsonyová
tel.: 02/57 276 189
mob.: 0918 665 044

e-mail: anna.karacsonyova@stuba.sk