Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Hľadáme šikovných študentov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa odbornej stáže v oblasti stratégie, regionálneho rozvoja a riadenia projektov. Bližšie informácie ohľadom stáží nájdete na plagáte priloženého v prílohe tohto mailu. Chceli by sme vás poprosiť o šírenie tejto informácie medzi vašich študentov buď priamym odprezentovaním študentom, vyvesením plagátu vo vhodných priestoroch vaše školy alebo uverejnením plagátu na sociálnych sieťach, napr. v rámci facebookových skupín vašej fakulty/katedry a pod. Aktuálne hľadáme stážistov, ktorí by mohli stážovať počas aktuálneho semestra, teda so začiatkom stáže od 1. apríla 2020.

Základné informácie o podmienkach stáže:

Stáž je pre študentov finančne ohodnotená (podľa počtu odpracovaných hodín do výšky od 100 do 200 EUR/mesiac). Zvyšné veci sú už prevažne na dohode medzi študentom a vedúcim oddelenia stratégiu a územného rozvoja p. Martinom Hakelom, ktorý je zodpovedný za výber stážistov. Vo všeobecnosti však študenti na našom oddelení stážujú 20 hodín týždenne po dobu 6 mesiacov do konca septembra 2020, pričom konkrétny harmonogram sa dohaduje individuálne podľa potrieb študenta a nášho odboru. Náplňou stáže je rôzne napomáhať k plneniu úloh nášho odboru a to najčastejšie prípravou odborných podkladom, vytvárania argumentačnej línie, napomáhanie pri písaní projektových zámerov a žiadostí o NFP, pomoc pri organizovaní podujatí a pod. Približný rámec aktivít nášho odboru zasielam v prílohe mailu.

Preferujeme študentov 4. ročníka, nakoľko študenti 5. ročníka absolvujú štúdium spravidla ešte pred septembrom a na absolvovanie stáže je potrebné mať status študenta počas celého trvania stáže.

V prípade záujmu študentov o stáž je potrebné zaslanie CV a motivačného listu mailom na vedúceho oddelenia p. Hakela (martin.hakel@region-bsk.sk)