Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Staň sa veľvyslancom mladých a získaj študijný pobyt v zahraničí.

DEADLINE zasielania prihlášok a projektov je do 15.marca 2019 na stránke.


Projekt Veľvyslanectvo mladých je zárukou niekoľkoročnej kvality, súčasťou hodnotiacej komisie sú každoročne zástupcovia významných nadnárodne pôsobiacich spoločností či inštitúcií. Každoročne do poroty projektu zasadnú aj veľvyslanci krajín pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Študent menovaný do tejto čestnej funkcie bude pôsobiť ako zástupca názorov mladých ľudí (študentov) žijúcich na Slovensku. Bude nápomocný pri riešení problémov týkajúcich sa študentov vo svojom meste a aktívny pri organizácii rôznych kultúrno-športových aktivít mesta, ale hlavne dostane možnosť realizovať svoj vlastný projekt.

Projekt vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál, pre nadviazanie nových kontaktov. Tie im neskôr môžu dopomôcť pri uplatnení sa na trhu práce, ale tiež v kariérnom rozvoji na území Slovenska ako aj zviditeľnenie našej krajiny v zahraničí..

    • TÉMA PRE VYSOKÉ ŠKOLY: Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva a turizmu na Slovensku