Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív

Študenti môžu prihlasovať ateliérové práce zo školského roku 2014/2015 z 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác do súťaže o „Cenu prof. Vladimíra Chrobáka„ – cena za konštrukcie v architektúre do 30. 6. 2015 u Ing. arch. Vojtekovej, č. miestnosti 315 od 9.00 do 12.00. Obsahové náležitosti prihlasovania: portfólio A3, poster 700x1000, prihláška.

Prihláška na stiahnutie.