Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív

Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy vypísala v septembri 2018 Študentskú súťaž o najlepšiu Diplomovú prácu, alebo Študentský projekt v oblasti rozvoja koľajovej dopravy na Slovensku. Navrhnuté boli tri témy na riešenie terminálov integrovanej osobnej dopravy (terminál Bratislava hlavná stanica, Bratislava – Ružinov, Košice – sever) a jedna téma na Nové železničné prepojenie Nitra – Trnovec nad Váhom - Bratislava (cestovný čas pod 60 minút).


Vecný a časový harmonogram priebehu súťaže je nasledovný :

Doručenie Diplomovej práce, alebo Projektu na REMING Consult a.s., kde je aj sídlo Spoločnosti PSKD (Trnavská cesta 25) do 8.marca

Preštudovanie prác v priestoroch spoločnosti REMING Consult a.s. 11.–18.marca

Zasadanie a vyhodnotenie v Hoteli DoubleTree by Hilton o 17.00 hodine 18.marca

Odovzdanie cien na medzinárodnej konferencie 15. Fórum koľajovej dopravy o 19.00, 19.marca


Ďalšie podrobnosti telefonicky alebo mailom Vám poskytne vedúca organizačného výboru konferencie Bc. Mitterová (02/55566161).


Ceny Študentskej súťaže PSKD 2019:
1.cena  1.500 €
2.cena  1.000 €
3.cena   500 €

Všetci autori Diplomových prác, resp. Projektov budú pozvaní na 15.FKD – účasť budú mať zdarma.