Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív

Mesto Giraltovce a Fakulta architektúry STU v Bratislave vyhlasujú študentskú súťaž návrhov

Pešia lávka ponad cestu 1/21 v Giraltovciach“

Mesto Giraltovce vyhlasuje študentskú súťaž návrhov s témou architektonická štúdia pešej lávky ponad štátnu cestu 1/21 v Giraltovciach. Táto súťaž nie je verejným obstarávaním, ani súťažou návrhov vyhlásenou podľa súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.
Účelom súťaže má byť architektonické riešenie pešieho premostenia, osadeného na betónových základoch, ponad hlavnú cestu s vysokou koncentráciou dopravy. Most by mal po dostavaní zabezpečovať bezpečnú komunikáciu chodcov, najmä detí, prípadne aj cyklistov. Zámerom vyhlásenia súťaže by malo byť hlavne vizuálne, no aj technické a materiálové riešenie premostenia s rozponom 28m. Cieľom je navrhnúť jeden z dominantných objektov v meste.

Investícia by sa mala realizovať do konca roka 2019 pričom jej výška je stanovená na 120 000€. Rozsah projekčných prác bude upresnený po vyhodnotení súťažných návrhov a ich vypracovanie môže byť zadané aj víťazovi tejto súťaže. To bude závisieť najmä na charaktere víťazného návrhu.

Do súťaže je možné sa registrovať pomocou elektronického formulára. V prípade otázok kontaktujte Ing. arch. Martina Dubinyho na e-mail martin.dubiny@stuba.sk.


Podklady:
1. Sútážné podmienky
2. Zadanie
3. Fotodokumentácia
4. Zameranie a fotomapy
5. Podklady k plagátu

Doplňujúce informácie o meste Giraltovce, širších vzťahoch okolia riešeného územia, či histórii nájdete v prezentácii mesta Giraltovce. Odpovede na Vaše otázky nájdete v priloženom dokumente Otázky a odpovede.