Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív

Spoločnosť Lucron v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave vyhlasuje študentskú súťaž o návrh interaktívnej vyhliadkovej veže, ktorá bude dominovať verejnému priestoru nového urbanistického projektu v Petržalke.

Súťaž o ideový návrh je jednokolová, verejná a anonymná. Je určená najmä pre študentov architektúry, krajinnej architektúry či stavebného inžinierstva domácich škôl. Hlavnou témou zadania je interaktivita a multimediálny obsah, ktorý bude reflektovať myšlienku „Od historickej stopy k budúcemu urbanizmu“.

V historicky významnej lokalite, ktorej súčasťou je aj bunker a cintorín padlých počas 1. svetovej vojny, bude v najbližších rokoch prebiehať výstavba novej štvrte. Tá bude ponúkať rôzne typy bývania – od nájomných bytov a colivingu cez bývanie pre seniorov až po medzigeneračné bývanie. Veža by preto mala rešpektovať historický odkaz územia, ale zároveň odzrkadliť aj pohľad do budúcnosti vo vzťahu ku kreatívnemu priemyslu, ekologickému prístupu k architektúre, územnému rozvoju a podpore ekologickej dopravy.

Rozhodujúcim kritériom bude splnenie všetkých požiadaviek zadania vrátane kvality architektonického riešenia a originálnosti návrhu, jeho praktickej realizovateľnosti a najmä dôrazu na multimediálny obsah a rozmer projektu.

Ceny pre víťazov:
1. cena: 1500 €
2. cena: 800 €
3. cena: 500 €

Dátum vyhlásenia súťaže:
Dátum vyhlásenia súťaže: 16. apríl 2019
Úvodný workshop: 25. apríl 2019 o 14:00 v priestoroch FA STU (miestnosť č. 5)
Lehota na kladenie otázok: 26. apríl 2019 na bozena.richterova@lucron.sk
Termín odovzdania návrhu: 12. jún 2019 do 13:00 (podateľňa FA STU, Nám. slobody 19)
Predbežný termín hodnotenia: 19. jún 2019
Lehota na zverejnenie výsledkov: 27. jún 2019
Lehota na vyplatenie cien: 12. júl 2019

Členovia poroty:
Peter Morgenstein, prodekan FA STU
Martin Uhrík, FA STU
Matej Grébert, Compass
Peter Kavecký, obchodný riaditeľ Lucron
Peter Gero, architekt
Peter Straka, projektový manažér Lucron
Kristína Griačová, mestská plánovačka

Výsledky súťaže budú zaslané e-mailom na adresu všetkých súťažiacich a budú aj spolu s návrhmi zverejnené na stránkach www.lucron.sk a www.fa.stuba.sk.
Akékoľvek otázky smerujte na bozena.richterova@lucron.sk.

Tešíme sa na všetky ideové návrhy a najmä kreativitu mladých súťažiacich!

Vyhlásenie súťaže
Stiahnuť (PDF)

Umiestnenie veže
Stiahnuť (PDF)

Umiestnenie veže
Stiahnuť (DWG)

Fotodokumentácia lokality
Stiahnuť (ZIP)

Koncept štvrte
Stiahnuť (PDF)

Parcela
Zobraziť (PNG)

Podklady 01
Podklady (PDF)

Podklady 02
Podklady (PDF)