Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív

Aktualizácia 25.6.2014 - výsledky v medzinárodnom kole

Tentoraz sme žiaľ nezabodovali - podrobnejšie informácie nájdete na
www.isover-students.com/content/view/286/330/

Aktualizácia 20.6.2014 - vyhlásenie výsledkov (SR)

23.6.2014 o 10:00 hod. bude za účasti členov poroty slávnostné odovzdanie cien a odmien za národné kolo študentskej súťaže Isover (FA STU, tretie poschodie vľavo).

Pozývame všetkých, odmenených, ocenených a zástupcov tímov, ktorí tento rok práce odovzdali, ako aj všetkých, ktorých súťaž ISOVER zaujala.

Po odovzdaní cien a odmien, odovzdáme zástupcovi každého tímu poukážky
za odovzdané súťažné zadanie v požadovanom rozsahu.

Rekapitulácia výsledkov:
1.miesto: Tomáš Boroš
2.miesto: Júlia Genšorová
3.miesto: Erika Hrivíková
odmena vydavateľstvo EUROSTAV:  Juraj Fabrici + Paula Bencová
odmena vydavateľstvo JAGA: Viera Kopilcová

Aktualizácia 24.2.2014 "online training":
Starting 25th February we will organize a series of online training about the different comfort dimensions of Saint-Gobain Multi-Comfort Concept.The first 2 trainings will be hold on:
25th February from 14.00-16.00 CET – Thermal comfort.
o   Speaker: Architect Roland Matzig, RMP Architects
26th February from 14.00-16.00 CET – Acoustic design.
o   Speaker: Carsten Svensson,  SG Ecophon AB

The link for the web platform will be available on www.isover-students.com.

Aktualizácia zadania súťaže - termín odovzdania sa posunul na 5.5.2014. (Aktualizácia 22.1.2014)

Exkurzia k súťaži ISOVER 2014 bola 26.11.2013. Viac informácií a program exkurzie tu... (Aktualizácia 20.11.2013)

Registračný formulár je už dostupný na stránke www.isover-students.com/content/view/271/316/ ... (Aktualizácia 18.10.2013)

Úlohou desiateho ročníka súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest je navrhnúť základnú školu v meste Gaziantep v Turecku. V škole sa kombináciou klasického a moderného spôsobu výučby bude vzdelávať 400 až 600 žiakov vo veku 6-10 rokov. Stavba bude súčasťou nového ECO projektu vypracovaného magistrátom mesta, ktorý ráta s ubytovaním pre 200 000 obyvateľov.

Súťaž podporuje kreatívny prístup ku konceptom energeticky nenáročných budov, napomáha účastníkom zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. multi-komfortných pasívnych domov za použitia produktov a riešení ISOVER.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike.

Aj tento rok súťaž prebehne dvojkolovo. Počas prvého - národného kola, budú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritéria.

Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže. Medzinárodné stretnutie študentov sa uskutoční v mesiaci máj 2013. Bližšie informácie o súťaži nájdete na www.isover.sk a na www.isover-students.com.

Ďalšie informácie:
Zadanie súťaže
Podrobnosti zadania va angličtine
Na stiahnutie
Technické podklady
Stránky súťaže ISOVER 2014
Víťazi predchádzajúceho ročníka (2013)

Sekretariát súťaže:
Tajomníčka: Ing.arch. Eva Vojteková, PhD. Fakulta architektúry STU Bratislava
Odborní poradcovia:
prof. Ing. Jozef Štefko, PhD, Drevárska fakulta, Technická Univerzita Zvolen
doc. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, FA STU Bratislava
Ing. Vladimír Balent, projektový menežer, Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.